Quy định mới về trả lại hồ sơ đăng ký xe cho chủ xe quản lý

Các bạn mới mua xe hoặc đang sử dụng xe cơ giới cần nắm bắt ngay thông tin này. Nhằm một bước thực hiện cải cách hành chính trong công tác đăng ký xe, ngày 20/8/2008

Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 12/2008/TT-BCA “Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BCA ngày 02/01/2007 của Bộ Công an quy định về việc tổ chức đăng ký xe, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ”. Theo đó, Thông tư số 12/2008/TT-BCA có một số nội dung đáng chú ý như sau:

1. Nay giao lại cho chủ xe tự quản lý: Hồ đăng ký cấp biển số mới; đăng ký sang tên, di chuyển; đổi, cấp lại đăng ký, biển số xe; hồ sơ đã đăng ký xe trước đây đang được lưu trữ tại cơ quan đăng ký xe. Cụ thể, chủ phương tiện sẽ quản lý: Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, toàn bộ chứng từ mua, bán, chuyển nhượng, chứng từ lệ phí trước bạ. Những giấy tờ này, cơ quan đăng ký xe sẽ đóng dấu “Hồ sơ chủ xe tự quản lý” vào giữa các trang của giấy tờ trên.

Trách nhiệm của chủ xe nhận và bảo quản những giấy tờ trong hồ sơ đăng ký xe mà cơ quan đăng ký xe trả lại; và phải xuất trình với cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu, hoặc phải giao lại cho người mua xe, người được cho tặng xe.

2. Tuy nhiên, Thông tư quy định cơ quan đăng ký xe cần giữ lại lưu trữ một số giấy tờ sau trong hồ sơ xe:

- Giấy khai đăng ký xe.

- Chứng từ nguồn gốc của xe.

- Giữ lại toàn bộ hồ sơ đăng ký xe các trường hợp sau:

+ Xe mua bán, cho, tặng, chưa sang tên đổi chủ.

+ Xe hết niên hạn sử dụng theo quy định.

+ Xe mang biển số 74LB của tỉnh Quảng Trị.

+ Xe tạm nhập chưa có thuế Hải quan theo quy định.

Tác giả bài viết: Phạm Yến

Nguồn tin: GTVT